Denise Giles牙醫

牙醫牙醫

牙醫 - Denise Giles

Denise Giles牙醫

牙醫牙醫

語言

英語
 • 2525 3311
 • 2987 0855(Discovery Bay)
 • 9787 3025(Discovery Bay)

Denise Giles牙醫

牙醫牙醫

牙醫 - Denise Giles

Denise Giles牙醫

牙醫牙醫

語言

英語
 • 2525 3311
 • 2987 0855(Discovery Bay)
 • 9787 3025(Discovery Bay)

專業資格

 • 英國威爾斯大學牙科醫學士

 • 英國皇家外科醫學院牙科全科學系院員

醫生參與 FindDocTV 的訪問及製作乃屬義務性質,我們歡迎所有醫生參與。

預約醫生

愉景灣

愉景灣北商場辦公室大樓1座地下1號舖

欣澳 A 出口欣澳 A 出口
 • 2987 0855
 • 9787 3025
星期三09:30 - 18:30
中環

香港中環畢打街1-3號中建大廈1402及1424號

中環 G 出口中環 G 出口
 • 2525 3311(Customer Service)
 • 2523 6815
 • 2524 9898
星期一09:00 - 18:00
星期二09:00 - 18:00
星期三09:00 - 18:00
星期四09:00 - 18:00
星期五09:00 - 18:00