Jain Sandeep牙醫

牙醫牙醫

牙醫 - Jain Sandeep

Jain Sandeep牙醫

牙醫牙醫

語言

英語、印度語
 • 2522 2099(Diestel & Partners)
 • 2526 2383(Smith & Jain)
 • 2987 0855(Discovery Bay)
 • 9786 5178(Diestel & Partners)
 • 9786 1565(Smith & Jain)
 • 9787 3025(Discovery Bay)

Jain Sandeep牙醫

牙醫牙醫

牙醫 - Jain Sandeep

Jain Sandeep牙醫

牙醫牙醫

語言

英語、印度語
 • 2522 2099(Diestel & Partners)
 • 2526 2383(Smith & Jain)
 • 2987 0855(Discovery Bay)
 • 9786 5178(Diestel & Partners)
 • 9786 1565(Smith & Jain)
 • 9787 3025(Discovery Bay)

專業資格

 • 香港大學牙周病學高級文憑

 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院牙齒修復學院員

 • 香港大學牙醫碩士(牙周病學)

 • Bachelor of Dental Surgery(University of Delhi)(India)

醫生參與 FindDocTV 的訪問及製作乃屬義務性質,我們歡迎所有醫生參與。

預約醫生

中環

香港中環皇后大道中33號萬邦行1914室

中環 D2 出口中環 D2 出口
星期一09:00 - 18:00
星期二09:00 - 18:00
星期三09:00 - 18:00
星期四09:00 - 18:00
星期五09:00 - 18:00
星期六09:00 - 13:00
中環

香港中環德己笠街1-13號世紀廣場703室

中環 D2 出口中環 D2 出口
星期一08:00 - 17:00
星期二08:00 - 17:00
星期三08:00 - 17:00
星期四08:00 - 17:00
星期五08:00 - 17:00
星期六08:00 - 13:00
愉景灣

愉景灣北商場辦公室大樓1座地下1號舖

欣澳 A 出口欣澳 A 出口
 • 2987 0855
 • 9787 3025
星期六09:30 - 13:30