Chan Hung Chiu, Peter Clinic
Google Map

G/F, 61 Berwick Street, Shamshuipo, Kowloon

Shek Kip Mei Exit AShek Kip Mei Exit A
Sham Shui PoSham Shui Po

Available Doctors