Chan Hung Chiu, Peter Clinic

G/F, 27 Berwick Street, Shamshuipo, Kowloon

Shek Kip Mei Exit AShek Kip Mei Exit A
Sham Shui PoSham Shui Po

Available Specialties

Available Doctors

微信搜索