Chau Pang Fai Breman Clinic
Google Map

Shop 10, Yue Shun House, Yue Wan Estate, 365 Chai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong

Chai Wan Exit DChai Wan Exit D
Chai WanChai Wan

Available Doctors