Chu Kee Leong Clinic
Google Map

Room 7, 1/F, Tung Yik Building, 8 Yu King Square, Yuen Long, N.T.

Long Ping Exit ELong Ping Exit E
Yuen LongYuen Long

Available Doctors