Chung Shing Ha, Gabriel Clinic
Google Map

15/F, 9 Chiu Lung Street, Central, Hong Kong

Hong Kong Exit CHong Kong Exit C
CentralCentral

Available Doctors