Wong Chu Kai Clinic
Google Map

Shop No. B128-129, Panda Place, Panda Hotel, 3 Tsuen Wah Street, Tsuen Wan, N.T.

Tai Wo Hau Exit BTai Wo Hau Exit B
Kwai ChungKwai Chung

Available Doctors