Yip Yu Lap Clinic
Google Map

Room 503-504, 5/F, Hang Seng Yuen Long Building, 91-93 Castle Peak Road, Yuen Long, New Territories

Yuen Long Exit BYuen Long Exit B
Yuen LongYuen Long

Available Doctors