Chiu Wing Yee John Clinic
Google Map

G/F, 45 Fuk Tsun Street, Tai Kok Tsui, Kowloon

Olympic Exit BOlympic Exit B
Tai Kwok TsuiTai Kwok Tsui

Available Doctors